Componisten vraag 8 vervolg

8: Schubert

Meer achtergrond

 

Video

Hier zien we het videogedeelte dat werd gebruikt om de componist te raden.


volledige video


Franz Schubert

Franz Peter Schubert (1797 – 1828) is een van de meest fenomenale muzikale genieën aller tijden. Ook hij componeerde een onvoorstelbaar groot aantal composities: bijna duizend composities. In de video zien we de ‘broertjes Jussen’ in een prachtige uitvoering van Schubert Fantasie in F minor. We zijn nu midden in de periode van de Romantiek belandt. Beethoven opende de poort tot die periode en Schubert is de componist bij uitstek van deze ‘romantische muziek”. Hij is een bekend feit dat weinig om roemngaf of het maken van een fortuin. Schubert had veel vrienden dooral vrinden iin de kunstwereld; muziekanten, kunstenaars en schrijvers. We meten zijn leven ook plaats in de moninante plaats die Wenen in die tijd innam.
Van alle grote componisten, stierf Schubert het jongst, Schubert stierf een paar weken voor zijn 32ste verjaardag. Zijn meest bekende werken zijn:
– het Ave Maria
– zijn liederen zoals die Winterreisse

Hieronder een uitvoering van Winterreisse.

Winterrreise met de bekende Dietrich Fischer-Dieskau

https://www.https://youtu.be/oZqPTkmInFE

Interessant om te weten

Met de keuze van Schubert belanden we nu echt in de periode van de romantiek. We verlaten de periode van het classicisme en een van de eerste zaken die ons nu opvalt is dat componisten nu vooral hun geld moeten verdienen. Sommige composities zijn behoorlijk ingewikkeld en ook worden nieuwe instrumenten ingezet. 
Binnen de romantiek is er nog een verdere indeling:

1. de vroege Romantiek (ca. 1800-1830): de muziek leunt nog sterk aan bij de klassieke periode, maar vertoont flink wat avontuurlijke trekjes. Belangrijke componisten zijn Beethoven, Schubert.

2. de Hoogromantiek (ca. 1830-1850): fantasievolle klanken, slepende melodieën en dramatische spanningen, bijvoorbeeld: Schumann, Berlioz, Chopin (zie afbeelding, voor het eerst een foto!) en Liszt.

3. de late Romantiek (ca. 1850-1900): de muziek wordt steeds fantastischer en onstuimiger. Voorbeelden: Bruckner en Mahler. 

Als toegift die heerlijke muziek van Chopin: Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B flat major. Larghetto met Brigitte Engerer.


Taak: dieper op het onderwerp ingaan

Schubert wordt vaak verwisseld met een andere beroemde componist.
Om wie gaat het en met wie trouwde deze beroemde musicus?
Met welke andere bekende componist onderhield deze dame na de dood van haar man een belangrijke vriendschapsband?

Voor nog meer algemene informatie kun je van de link gebruikmaken. 


verdieping


Vraag 9