Componisten vraag 7 vervolg

7: Beethoven

Meer achtergrond

 

Video

Hier zien we het videogedeelte dat werd gebruikt om de componist te raden.


volledige video


Beethoven

Afscheid van de zogenaamde Klassieke periode
Wie het portret van Ludwig van Beethoven (1770-1827) bekijkt, ziet een persoon met een wilde haardos. Vergelijk het portret naar eens met die van de vorige componisten. Die wilde haardos lijkt een beetje op zijn muziek. Beethoven is de componist bij uitstek die met de komst een nieuwe muziekstroming wordt geassocieerd: de romantiek. Populair gezegd… muziek waarbij je als het ware emotioneel meegenomen wordt. In tegenstelling tot de muziek van de Klassieke periode (vorige componisten) kan de muziek van Beethoven van het ene moment op het andere drastisch veranderen. Romantische muziek is dus vaak heftig, dramatisch en meeslepend van aard, Zowel Albinoni, Rameau, Vilvaldi en Bach kunnen je in verroering brengen, maar de nieuwe muziek van de romantiek breekt met de vaste stijlfiguren waardoor er een verrassende dynamiek ontstaat. Populair gezeg: de wijze van verroering bij Beethoven is anders dan die bijvoorbeeld bij Bach.

Beethoven componeerde veel bekende stukken, zoals de Vijfde symfonie, En wie kent niet Für Elise en de Moonlight sonata. Maar algemeen wordt de Negende symfonie. als zijn hoogtepunt gezien.

De negende…

Vaak wordt deze bekende symfonie kortweg aangeduid met ‘de negende’.

Hier een uitvoering het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Riccardo Muti

https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA

Interessant om te weten

Als je bovenstaande leest denk je misschien dat Beethoven het voorbeeld is van een componist uit de romantische periode. Nee, het is de componist die vanuit de periode van het classicisme de richting aanduidt die nu bekend staat als de romantische periode.

We kunnen ook stellen dat Beethoven een enorme invloed heeft gehad op de componisten als Schubert en Schumann die volledig gekoppeld worden aan de periode van de Romantiek.

We noemen tenslotte nog een opmerkelijk feit: Beethoven raakt op jonge leeftijd doof en we kunnen ons voorstellen wat dat voor een componist zou kunnen betekenen. Toch blijkt die doofheid uiteindelijk geen definitieve barrière om te componeren. Er zijn verschillende studies gedaan naar de invloed van de doofheid op zijn composities. De afbeelding toont Beethoven’s handschrift bij het schrijven van zijn composities.

Als toegift een fraaie documentaire over Beethoven van de BBC.

https://youtu.be/YueD9vB51hk

Taak: dieper op het onderwerp ingaan

Welke componist heeft de meeste invloed op Beethoven gehad?

Voor nog meer algemene informatie kun je van de link gebruik maken. 


verdieping


Vraag 8