Componisten vraag 6

Vraag 6

Luister aandachtig.
Om welke componist gaat het?

Mogelijke antwoorden

Denk goed na en klik vervolgens op een van de drie antwoorden om uw keuze aan te geven

1. Hayden

FOUT

2. Mozart

GOED

3. Corelli

FOUTVervolg