Componisten vraag 5 vervolg

5: Bach

Meer achtergrond

 

Video

Hier zien we het videogedeelte dat werd gebruikt om de componist te raden.


volledige video


Geen dag zonder Bach

Voor velen geldt dat Johann Sebastiaan Bach (1685 – 1750) de grootste componist aller tijden is. Het is overigens interessant om het tijdvak waarin Bach leefde, te vergelijken met dat van Vivaldi, Rameau en Albinoni. Op een paar jaar na, leefden ze in dezelfde periode.

De grootsheid van Bach blijkt o.a. uit composities die in feit erg complex zijn, maar die tegelijkertijd als één geheel duidelijk en direct als een stuk van Bach worden herkend. Ondanks zijn opmerkelijke genialiteit heeft hij gedurende zijn tijd nauwelijks enige roem meegemaakt en nog opmerkelijker; we weten in feite bitter weinig van Bach. En als hij al beroemd was, was dat eerder rond zijn virtuose orgelspel.

Nog niet zolang gelden schreef de bekende auteur Maarten ‘t Hart een boek over Bach waarin hij vooral aangaf hoe weinig we maar weten en hoeveel er verzonnen is. We weten wel dat hij streng was en dat zijn kinderen ook het muzikale pad van vader insloegen. Het was vooral zijn zoon Johann Christiaan die voor een soort postuum eerherstel heeft gezorgd. In Nederland is vooral Tom Koopmans bekend geworden rond zijn studies over Bach (zie video met Tom Koopmans aan het slot van deze pagina).

De Mattheus Passion

De Mattheus Passion wordt als een van de duidelijke hoogtepunten van Bach gezien.
Dit oratorium vertelt het lijdens- verhaal van Jezus volgens het evangelie Mattheüs.
Hier een uitvoering van Tom Koopmans. En tenslotte zien we hieronder een bijzonder boeiende documentaire.

https://youtu.be/V02zXVAWzfM

Interessant om te weten

Voor de meeste liefhebbers van klassieke muziek is Bach de grootste componist die ooit heeft geleefd. Geen dag zonder Bach wordt dikwijls gezegd. Natuurlijk erkennen we dat alles ook afhangt van je eigen smaak. Hoe dan ook, Bach raakt je, Bach verbaast, Bach is ongekend veelzijdig en tenslotte… het is de componist waar we eigenlijk vrijwel niets van weten.

Bij Bach moet je ook altijd de voornaam noemen want ook zijn zonen wisten er wat van. Maar papa, Johann Sebastiaan Bach staat toch zonder enige terughoudendheid bovenaan. Er zijn zoveel beroemde composities van Bach dat het noemen van een aantal bijna afbreuk doet aan zijn oeuvre. Toch maken we één uitzondering en wel met het noemen van de Mattheus Passion. De afbeelding toont een deel van het originele schrift van Bach. Het einde van de Barok valt samen met het overlijdensjaar van Bach en dat is natuurlijk niet toevallig.

Als toegift een deel uit de Mattheus Passion, Bach: rbarme dich, mein Gott. met alsditigent François-Xavier Roth.


Taak: dieper op het onderwerp ingaan

Vraag: was Bach temperamentvol en opvliegend?

Voor nog meer algemene informatie kun je van de link gebruik maken. 


verdieping


Vraag 6