Componisten vraag 3 vervolg

3: Rameau

Meer achtergrond

 

Video

Hier zien we het videogedeelte dat werd gebruikt om de componist te raden.


volledige video


Jean-Philippe Rameau

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) was een van de belangrijkste barokcomponistenuit Frankrijk.

Hier zien we een portret van hem met een viool, maar hij was tevens organist, en klavecinist. Jean-Philippe Rameau was een belangrijk muziektheoreticus wiens invloed tot op de huidige dag doorwerkt.

Het werk wat we hier hoorden was ‘Les Indes Galantes’ (De hoffelijke Indiërs)in een uitvoering van William Christie, een uitvoering waarin o.a. de zeer populaire Patrica Petibon optreedt (dame in de witte jurk).

Aan het hof van Louis XIV

Rameau is een van de belangrijkste operacomponisten van Frankrijk. Een andere grote componist is Lully en tijdens het leven van Rameau ontstaat er een controverse tussen de aanhangers van Lully en Rameau.

Uiteindelijk mag in 1745 Ramneau zijn opwachting maken aan het hof. De banden met het hof blijven goed en In 1748 componeert hij stukken onder andere voor Madame de Pompadour, een van de beroemdste maîtresses van koning Lodewijk XV van Frankrijk.

Veel stukken van Rameau doen ook direct terugdenken aan het weelderige hof van de Franse Zonnekoning Louis X!V.

Interessant om te weten

Je moet in ieder geval een aantal bekende componisten uit de periode van de Barok kennen. Belangrijke andere componisten van de barok zijn onder meer Bach, Vivaldi, Handel, Purcell en Telemann. Van deze componisten zullen we er een aantal afzonderlijk bespreken.

Zowel Rameau als Lully zijn typische componisten die gekoppeld worden aan hofmuziek. En natuurlijk was in die tijd vooral Frankrijk het grote voorbeeld. Bij films die deze tijd weergeven, zien we ook hoe de heren met vrouwelijke bewegingen hun elegance toonden.

We tonen in de video een beroemd voorbeeld. Het gaat om een deel uit “Le Roi Danse, J.B Lully Ballet de la Nuit 1653 (Ouverture) Le Roi représentant le soleil levant (De koning representeert de opkomende zon)”. Het is inderdaad bekend dat de jonge koning Louis X!V (Louis Quatorze met de bijnaam zonnekoning) deze dans zelf heeft uitgevoerd. Deze scene is naderhand in een speelfilm ondergebracht.

Het is voor ons vandaag de dag onwaarschijnlijk om te zien hoe de aristocratie zich in die tijd van het gewone volk onderscheidde en hoe het tijdverdrijf onder andere werd gekoppeld aan de dans. En natuurlijk genoten hof componisten geweldige privileges.


Ballet de la Nuit


Taak: dieper op het onderwerp ingaan

Vraag: hoe was de verhouding tussen Lully en Rameau?

Voor nog meer algemene informatie kun je van de links gebruik maken. 


Lully


Rameau


Vraag 4