Componisten vraag 2 vervolg

2: Albinoni

Meer achtergrond

 

Video

Hier zien we het videogedeelte dat werd gebruikt om de componist te raden.


volledige video


De Italiaanse componisten

Wat je hoorde was het bijna overbekende Adagio van Tomaso Giovanni Albinoni (1671 – 1751). Abininoni – meestal noemen we alleen zijn achternaam – was een Venetiaans barokcomponist en violist.
In de periode die met de naam Barok (1600 – 1750) wordt aangeduid, nemen de Italiaans componisten Arcangelo Correlli, Torelli en Albinoni een bijzondere plaats in. Bij Corelli gaat het vooral om de zogenaamde Concerti Grossi, hetgeen zoveel betekent als grote Grote Concerten en daarmee doelen we dan op een uitgebreide bezetting van het orkest. Dit dan ter inderscheid met concerten met een klein ensemble waaraan de naam concertino werd gegeven. De muziek maakt nu een bijzondere wending: de muziek is niet meer religieus gericht, of gericht naar het hof met de dans, nee de muziek krijgt een eigen dimensie. Een eigen dimensie door sprankelijke melodieën met rijke afwisselingen en boeiende variaties.

We laten nu als extra een concert van Correlli horen. We zien onze bekende Ton Koopman in Corelli’s Concerto grosso op. 6 nº 8 met het Orquesta Sinfónica de Galicia. Het concert draagt de naam ‘Fatto per la notte di Natale’. Kortom een kerstconcert waar men heerlijk van kan genieten!


Interessant om te weten.

De hier genoemde componisten zijn typisch componisten uit de barokperiode. In feite zien we het omslagpunt van renaissance naar barok zich in een aantal jaren rond 1600 voltrekken. Belangrijke kenmerken van deze periode zijn:
– veel meer aandacht voor de muziek zelf en de plaats van de verschillende muziekinstrumenten in de composities;
– intrede van rijk versierde muzieklijnen (zogenaamde monodie)
– ontwikkeling van een aantal belangrijke instrumenten zoals de viool. Stradivarius (zie afbeelding_ beroemd vioolbouwer biedt vanaf 1684 zijn beroemde violen aan o.a. aan de beroemde familie di Medici. 

De video gaat over die ontwikkeling en ook wat die ontwikkeling voor de componisten en violisten betekende. Het is een Engelstalige video maar je kunt gebruikmaken van de automatische vertaling.

https://youtu.be/eX36h_dQdXk

Taak: dieper op het onderwerp ingaan

Vraag: zijn er naar de violen van bijvoorbeeld Stradivarius nog belangrijke ontwikkelingen geweest in de bouw van violen?

Voor nog meer algemene informatie kun je van de link gebruikmaken.


verdieping


Vraag 3