Componisten vraag 1

Vraag 1

Luister aandachtig.
Om welke muziekstijl gaat het?

Mogelijke antwoorden

Denk goed na en klik vervolgens op een van de drie antwoorden om uw keuze aan te geven

1. Ambrosiaans

FOUT

2. Gregoriaans

GOED

3. Vroeg Middeleeuws

FOUTVervolg